sztandarowy

Co robimy?

  • Co tydzień organizujemy 1,5h zabaw, wyzwań i przygody dla zuchów, harcerzy i harcerzy starszych
  • Co organizujemy rajdy drużyn
  • Co miesiąc spotykamy się na mszach z żołnierzami "Żywiciela" AK
  • Co roku organizujemy HAL - kolonię zuchową oraz zgrupowanie obozów harcerskich
  • Co roku organizujemy HAZ – organizując zimowiska lub Harcerska Zimę w mieście
  • Organizujemy wyjazdy szczepowe na: turnieje, biwaki, wyjazdy kadrowe
  • Działamy na rzecz ekologii prowadząc selektywna zbiórkę odpadów (makulatura)
  • Uczestniczymy w życiu hufca (festiwal „kakofonia”, start hufca, zlot hufca)
  • Dbamy o rozwój kadry (wysyłając na kursy i warsztaty)

Ile nas jest?

150 150zhsh
11 instruktorow
8 8j.png

Od kiedy działamy?

Od 1964 roku!

Skąd nazwa Wir?

Wciągamy każdego, kto raz wejdzie w nasze szeregi.

Co nas wyróżnia?

Zmieniamy barwy chust na obóz na ‘leśne’

Mamy drużyny niekoedukacyjne (żeńskie i męskie)