Dla rodziców

Regulamin HAL
Zgoda opiekunów
Deklaracja osób 16+
Wykaz rzeczy na kolonię
Wykaz rzeczy na obóz

Dla harcerzy

Śpiewnik Gacek
Stopnie harcerskie
Sprawności harcerskie
Sprawności zuchowe
Proporzec zastępu

Dokumenty

Statut Szczepu 305
Regulamin mundurowy
Regulamin musztry

bez tła ikonka WIR-ki

WIRek nr 122 Kwiecień
WIRek nr 123 Maj