Każdy członek ZHP ma obowiązek opłacania składki członkowskiej.

Składka za cały rok harcerski wynosi 192 zł.  Składkę powinno się opłacać od razu po deklaracji członka do ZHP.

Drużyny (GZ- Gromada Zuchowa, HD - Oceania, HC - Rycerska Brać, HS - Harcerze Starsi)


Składki są opłacane za pomocą przelewu, podajemy do niego dane: 

ZHP SZCZEP 305, HUFIEC ZHP WARSZAWA ŻOLIBORZ
83 1140 1010 0000 4652 6000 1016 

tytułem: PSC (podstawowa składka Członkowska) Imię Nazwisko (dziecka), Drużyna (GZ, HC, HD, HS), składka członkowska za I, II, III, IV kwartał ROK.
przykładowo: "PSC Jaś Kowalski, HC, składka za IV kw. 2023 i I-III kw. 2024"

Preferujemy alby składka była opłacana w całości lub połowicznie. Można też płacić kwartalnie ale należy pamiętać o tym żeby opłacać ja do 20-go dnia pierwszego miesiąca kwartału (20 pażdziernika, 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca). W przeciwnym razie kolejnego dnia drużynowy ma prawo wykreślić dziecko z listy członków i nie będzie mogło uczęszczać na zbiórki i inne wydarzenia szczepu.

koszt harcerstwa

 

Nowa alokacja składki:
Poczynając od I kwartału 2023r. alokacja składki będzie wyglądała następująco (rozliczenie miesięczne):

Chorągiew

Część podstawowej składki członkowskiej należna:

RAZEM

podstawowym jednostkom organizacyjnym

hufcom

chorągwi

GK ZHP

Stołeczna

2,00 zł

3,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

16,00 zl

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla drużyn – na zakup materiałów programowych, koszty administarcyjne.

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi – na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.

  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP – na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.