SYSTEM EWIDENCJI CZŁONKÓW ZHP - TIPI

 Aby dziecko mogło uczestniczyć w zbiorkach i innych wydarzeniach szczepu należy zgłosić chęć uczestnictwa u drużynowego oraz podać podstawowe dane dziecka i rodzica. Aby móc wysłać zaproszenie do systemu TIPI należy przekazać imię i nazwisko oraz numer PESEL dziecka, a także imię i nazwisko rodzica (jednego który dołączy do systemu TIPI) oraz jego adres mailowy. Rodzic klika w link w wiadomości i rejestruje się do systemu tworząc login hasło i podstawowe dane (adres zamieszania, telefon, numer i seria dowodu osobistego). W następnej częsci należy wyrazić zgody, w tym obligatoryjne dla wszystkich członków ZHP. Zgody obowiązkowe zostały oznaczone czerwoną gwiazdką, pozostałe można odznaczyć lub nie, jednak zachęcamy do zaznaczenia wszystkich zgód. Po kliknięciu przycisku wyślij zostanie utworzone konto rodzica i zostanie wyslana informacja o aktywacji konta.