Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym rozpoczyna się także rok harcerski. Po przerwie i utrudnieniach w działaniach naszego środowiska, związanych z epidemią COVID-19 pragniemy wrócić do bieżącej pracy i regularnych zbiórek.

Zbiórki będą się obywać w piątki w godzinach 17:30-19:00. Miejscem naszych spotkań będzie teren przy Szkole Podstawowej nr 352 (szczegóły opisane poniżej).

Podczas zbiórek obowiązywać będą nas następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. W zbiórce/rajdzie/innej formie pracy harcerskiej, uczestniczą osoby niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 10 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez obojga rodziców zawierającej oświadczenie o stanie zdrowia i o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Takie oświadczenia pozostają ważne do odwołania, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego złożenia bieżącej informacji, jeśli któryś z punktów ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie informacji związanych z panującą epidemią

 3. Zbiórki odbywają się w godzinach 17:30-19:00. Przed zbiórką zuchy spotykają się przed terenem szkoły przed głównym wejściem. Harcerze oraz harcerze starsi spotykają się przy boisku szkolnym.

 4. W pomieszczeniach zamkniętych jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik zbiórki/rajdu/innej formy pracy harcerskiej jest zobowiązany do zaopatrzenia się we własnym zakresie w maseczkę ochronną lub przyłbicę. 

 5. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/inną formę pracy harcerskiej i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce. Każda drużyna zapewnia środek dezynfekujący ręce.

 6. W trakcie zbiórki należy zachować dystans społeczny.

 7. W zbiórce, rajdzie lub innej formie harcerskiej może uczestniczyć tylko osoba mająca podpisane oświadczenie na przynależność do ZHP (zakładka do pobrania).

Link do wersji elektronicznej

Link do pobrania oświadczenia , wersja papierowa dostępna też u drużynowych.

Zbiórki gromad i drużyn

Kategoria
Zbiórki
Termin
piątek, 27 maj 2022
 
 

Wspierane przez iCagenda

 

 • Aby dziecko mogło uczęszczać na zbiórki należy mieć opłaconą składkę i oddaną zgodę na przynależność wypełnioną przez rodziców - dostępna w komendzie szczepu lub w zakładce "do pobrania" oraz wypełnione oświadczenie COVID-19.
 • Składka  członkowska wynosi 144zł i można ją opłacać tylko przelewem na konto szczepu. Więcej informacji w zakładce "składki". 
 • Drogi Rodzicu! Jeśli twoje dziecko wyrosło z munduru nowego typu oddaj go nam, niech inni skorzystają!
 • Bardzo prosimy Rodziców o włączanie się w działania naszego szczepu. Potrzebna jest pomoc w postaci: opiekunów na rajdach drużyn, służbie piątkowej przy zbiórce surowców wtórnych, pracach przy sprzęcie szczepowym, wyjeździe na kwaterkę i rekwaterkę kolonijną i obozową. Kontakt - Komenda Szczepu 305